Jesteśmy członkiem poniższych organizacji:

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)


Sedex jest organizacją członkowską dla firm, które są zaangażowane w ciągłe doskonalenie etycznego postępowania w ich łańcuchu dostaw. Platforma oferuje szereg narzędzi – także dla osób niebędących członkami – dla etycznego zarządzania łańcuchami dostaw.


www.sedex.org.uk

Eco Vadis


EcoVadis to międzynarodowa platforma wspierająca przedsiębiorstwa w ocenie dostawców pod kątem poszanowania środowiska naturalnego i potrzeb społecznych. EcoVadis jest używany w 110 krajach. Zawiera 150 kryteriów oceny firm. Kryteria tej normy spełnia ponad 25000 dostawców na całym świecie. Wiodące międzynarodowe korporacje coraz częściej wymagają od polskich firm posiadania certyfikatu EcoVadis.


www.ecovadis.com

Polska Izba Artykułów Promocyjnych

PIAP powstał w lutym 2007 roku. Zrzesza dobrowolnie podmioty gospodarcze zajmujące się obsługą i produkcją materiałów marketingowych, importem, a także firmy działające jako agencje reklamowe. Na dzień dzisiejszy zrzesza ponad 160 członków będących przedsiębiorstwami sektora prywatnego oraz polskimi oddziałami koncernów zagranicznych.

www.piap-org.com

Business Social Compliance Initiative


BSCI to międzynarodowa inicjatywa dla firm zaangażowanych w poprawę warunków pracy w fabrykach i gospodarstwach rolnych na całym świecie. BSCI zrzesza ponad 1000 firm wokół jednego wspólnego kodeksu postępowania, aby krok po kroku budować etyczny łańcuch dostaw, skoncentrowany na rozwoju systemu. Kodeks postępowania BSCI oparty jest na najważniejszych konwencjach międzynarodowych dotyczących ochrony praw pracowników, w szczególności (MOP) oraz zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podobnie jak wszystkie firmy uczestniczące w BSCI, Sandex  zobowiązuje się do wdrażania Kodeksu w całym łańcuchu dostaw.


www.amfori.org

Promotional Product Service Institute

PSI to jedna z najważniejszych sieci promocyjnych w branży produktowej – ma cenne zalety: Jako producent możesz korzystać z doskonałych możliwości sprzedaży. PSI łączy w sobie ponad 7 000 wysokiej jakości produktów marketingowych różnych firm z całej Europy i świata.

www.psi-network.de
Solidni w Biznesie

Program Partnerski Solidni w Biznesie od ponad dziesięciu lat konsekwentnie promuje wartości zaufania, wiarygodności i bezpieczeństwa w kontaktach handlowych pomiędzy firmami z branży reklamowej. Celem programu jest wsparcie firm uczestniczących w budowaniu ich reputacji, umacnianiu pozytywnego wizerunku i wyróżnieniu się na tle konkurencji. Zasady rządzące programem są niezmienne. Firmy posiadające referencje od innych uczestników programu lub wiodących firm na rynku otrzymują Certyfikat Solidni w Biznesie, który potwierdza najwyższą wiarygodność finansową. Członkostwo w Programie Solidni w Biznesie daje prestiż i wiarygodność, które tworzą nienaruszalny fundament w funkcjonowaniu każdej firmy, a uczestnicy programu, posługując się Certyfikatem lub logo SWB, potwierdzają informację o rzetelności i wypłacalności firmy.

www.swb-partners.com