CONTACT

Bureau de vente

Sandex M.Szandecki,J.Szandecka Sp.j 
ul. Kaktusowa 1B
05-092  Łomianki 

e-mail: biuro@sandex.pl 

TEL:+48 22 888 92 92  

NIP: PL  1180202839

REGON: 011939125

KRS: 00000079275

NR BDO: 000005811

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Adresse d’enregistrement:

Sandex M.Szandecki, J.Szandecka Sp.j 
ul. Majowa 6
05-092  Łomianki 

e-mail: biuro@sandex.pl 

Formulaire de contact:

COMMENT NOUS JOINDRE